Waarom...


Business as usual in 2018?

Blijft u het komende jaar weer IN uw bedrijf werken, of gaat u nu eens AAN uw bedrijf werken?
Kiest u voor het laatste, dan is een goed analysemodel een onmisbare eerste stap om dat te bereiken. De strategische Total Company Tool van de BROC is bedoeld voor ondernemers en managers uit het MKB die door ‘de waan van de dag’ zo opgeslokt worden dat zij belangrijke strategische veranderingen liever uitstellen dan aanpakken. Die hun ooit opgestelde businessplannen liever in de la laten liggen dan het nog eens doorlezen. Die soms wel eens een koerswijziging uitvoeren, maar zelden goed weten waarvoor. Voor bestuurders die er stiekem op vertrouwen dat het later wel goed komt met het bedrijf, want we leven immers in een rijk land met een sterk stijgende economie?

We schrijven dit op een moment dat onze samenleving en economie snel en structureel verandert, misschien wel sneller en structureler dan ooit. We leven in een tijd waarin grote mondiale zakelijke trends steeds voelbaarder worden, ook in ons eigen bedrijf. En die trends hoeven lang niet allemaal voordelig of aangenaam te zijn voor uw onderneming. Uiteraard zijn er ook vele mooie ontwikkelingen, maar feit is dat onze toekomst er anders uitziet dan ons verleden.

Vandaar dat wij u met onze Total Company Tool trakteren op een actieve blik vooruit. Een blik vooruit die steeds relevanter en waardevoller wordt, omdat lifecycles van producten en diensten korter, en de klanttevredenheid belangrijker worden dan ooit tevoren. Met de Total Company Tool nemen we u mee op een reis langs de vijf strategische fundamenten van uw bedrijf die voor een stabiele bedrijfsvoering elk jaar herijkt dienen te worden.
We hebben ons beperkt tot de kern van uw zaak, zonder vermoeiende uitstapjes naar ‘Guru-talk’. Daarmee hopen we onze Total Company Tool tot een aangename combinatie van feest der herkenning en prikkelende goede voornemens te maken.

Blik op de lange termijn
Wij, de leden van de BROC, zijn allen strategische businessconsultants in hart en nieren en denken graag en regelmatig na over de toekomst van de bedrijven van onszelf en die van onze cliënten.
Zodoende delen wij ook al jaren voorbeelden uit onze eigen omgeving tijdens een kop intervisie-koffie op het werk. Bij deze voorbeelden draait het meestal om de financiële, organisatorische, juridische of marketingmissers van onze relaties en verbazen wij ons wel eens over het gemak en onbezonnenheid waarmee ze plaatsvinden. Heel veel bedrijven zijn financieel, organisatorisch en marketingtechnisch niet fit en weten dat stiekem eigenlijk ook wel.

In feite is deze Total Company Tool geboren uit onze gezamenlijke verbazing en zorg over de beperkte aandacht die ondernemers aan hun jaarlijkse strategie besteden. Elk jaar is het weer ‘business as usual’. Tevens werd ons duidelijk dat het nemen van goede strategische acties niet alleen draait om kennis van zaken, maar ook om een actieve, nieuwsgierige grondhouding. Iedere ondernemer zou zichzelf regelmatig belangrijke vragen moeten stellen over wat je wilt bereiken met je bedrijf, om vervolgens de bijbehorende ‘roadmap’ uit te tekenen.

De metafoor van het lekkende dak.
Stel u heeft ergens lekkage in uw woning: er druppelt water uit het plafond in de woonkamer. De eerste en meest voor de hand liggende reactie is om in de ruimte direct boven de lekkage te gaan zoeken. Als er niets concreets gevonden kan worden, dan worden er, vaak tegen beter weten in, enkele maatregelen genomen: er wordt wat met dakpannen geschoven, de dakgoot wordt schoongemaakt. Met wat geluk was dat het dan ook.
Meestal blijkt de oorzaak van de lekkage echter op een heel ander, onverwacht en niet voor de hand liggend, punt te zijn ontstaan en heeft het op goed geluk aanbrengen van ‘verbeteringen’ nauwelijks effect. Binnen ondernemingen gaat het vaak net zo: “Bedrijfsresultaat niet goed? Dan gaan we in de kosten snijden!” Business as usual dus.
Alleen zijn er binnen een bedrijf méér en risicovollere belangen mee gemoeid. Op goed geluk wat aanpassingen verrichten is daarom geen optie als je in de nieuwe economie wilt overleven! Een goede, integrale blik op het totale bedrijf is daarom essentieel en ontbreekt bij veel ondernemers en managers. Daardoor blijft het maken van strategische plannen vaak beperkt tot enkele deelgebieden (zoals kostenbeheersing).

Met de BROC-Total Company Tool gunnen wij u ten eerste een blik op de huidige toestand van uw onderneming. Waar zit het goed, wat verdient aandacht (periodiek onderhoud) en waar zit de echte ‘lekkage’ binnen uw bedrijf. Waar vloeit onnodig geld weg en waar worden kansen niet of onvoldoende benut? Daarnaast reikt de Total Company Tool u concrete handvatten om je als onderneming het eerstvolgende jaar op te focussen en geeft het strategische adviezen voor de middellange termijn.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wij hebben ervoor gekozen om deze bedrijfsanalyse niet als een ‘online invuloefening’ aan u te presenteren. Ten eerste zijn er daar al te veel van en ten tweede is onze eigen ervaring dat de vraagstellingen te vaak aanleiding geven tot wenselijke of gemakzuchtige antwoorden. Wij kiezen voor een persoonlijk diepte-interview bij u op de zaak. Wij krijgen zo een goed beeld van uw bedrijf en vragen dóór wanneer ons iets niet geheel duidelijk is. Het interview neemt 2 à 3 uur in beslag al naar gelang de grootte en complexheid van uw onderneming.
Na het interview neemt de consultant zijn bevindingen mee naar kantoor en voert deze in in het analysesysteem. Daar doen algoritmen hun werk om een kort en bondig maatwerkrapport te genereren met een lijst van strategische en pragmatische acties waar u zich het komende jaar op kunt focussen.

Opbouw van het Rapport
Het rapport is na de inleiding opgebouwd uit zes delen:

1. Algemeen Management, de leiding van het bedrijf, ú als ondernemer!

2. Marketing Management, de zichtbaarheid van uw bedrijf in de Markt.

3. Operationeel Management, de manier waarop u uw bedrijf intern organiseert.

4. Financieel Management, hoe u uw financiën beheert en effectief inzet.

5. Strategisch Management. De weg die u uitstippelt om uw doelen te bereiken.

6. Samenvatting van het rapport, uw totaalscore en de strategische acties die op korte termijn aangepakt dienen te worden met een suggestie voor de manier waarop.

Dashboard
Voor elke hoofdcategorie krijgt u een score in de vorm van een meter, aangevuld met duidelijke uitleg en concrete adviezen.
Elke hoofdcategorie is weer onderverdeeld in meerdere subcategorieën, ook weer met een eigen meter.
Zo ontstaat een overzichtelijk dashboard waarop u in één oogopslag kunt zien waar u met uw bedrijf staat.
Neem de regie over uw onderneming weer écht in eigen handen en zet de eerste stap naar een succesvol(ler) 2018: maak een afspraak met een BROC consultant of bel ons voor meer informatie.