Groei ondernemers.


Nederland is koploper als het gaat om het aantal startende ondernemers, maar loopt hopeloos achter als het gaat om doorgroeiers. Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal factoren aan ten grondslag ligt:

Financiering

Het is nog steeds erg moeilijk om aan (groei-) kapitaal te komen.
Banken zijn nog voorzichtiger geworden dan ze al waren en het aanbod van financieringsmogelijkheden is enorm gegroeid waardoor de gemiddelde ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet.

Groeicompetenties en -ambities

Een ondernemer heeft in grote lijnen 3 belangrijke rollen te vervullen, die van Vakman, Manager en Verkoper.
Als starter begin je vooral als vakman. Je bent immers met je bedrijf begonnen, omdat je ergens goed in bent. Wanneer je gaat groeien zal het aandeel Vakman echter steeds meer naar de achtergrond schuiven en zal je je meer op die andere aspecten moeten gaan richten. Doordat veel ondernemers hier niet bekwaam genoeg in (denken te) zijn, ontbreekt er een ambitie om te groeien.

Wetgeving

Doorbetaling bij ziekte, het ontslagrecht, re-integratieverantwoordelijkheid en de vele bijzondere verlofregelingen zijn maar enkele van de overheidsregelingen die het voor kleine ondernemers ‘te gevaarlijk’ maken om personeel (vast) in dienst te nemen. Ook dit is een grote drempel om te groeien.

Onze nuchtere “doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg”-mentaliteit

Wij Nederlanders houden er niet van om ons op onze borst te kloppen en te roepen dat we de beste zijn. Zo gauw het goed gaat vinden we het allemaal wel best zo. Onze competitieve mentaliteit is een beetje weggezakt en we blijven hangen in onze comfortzone.

De BROC-leden zijn zelf allemaal ervaren ondernemers die het klappen van de zweep kennen. Coachen, trainen, adviseren en mentoren van kleine bedrijven uit het MKB doen zij al jarenlang. Zij helpen ondernemers met groeicompetenties en groeiambities. Bovendien ondersteunt een aantal van deze coaches ondernemers bij de verkrijging van een bedrijfsfinanciering.

Heb jij groeicompetenties en groeiambities en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken?

De volgende BROC-coaches zijn aangesloten bij NLGROEIT.NL en staan voor je klaar: Peter ter Beek en Alex Goûtier.
Een goed instrument om de lacunes in je bedrijfsvoering te ontdekken is de BROC Bedrijfsanalyse.
Voor meer informatie hierover <klik hier>